Paslaugos

Skubi būtinoji medicinos pagalba

  Skubi medicinos pagalba tai kvalifikuota pagalba, be kurios padidėtų paciento mirties arba sunkių komplikacijų rizika tais atvejais, kai yra tiesioginė grėsmė paciento gyvybei arba ji gali kilti bet kuriuo atveju, dėl ūmios ligos ar kito įvykio, sukeliančio pavojingą ar kritinę sveikatai būklę.

  Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems Šakių rajono teritorijoje esantiems asmenims jų namuose ar kitose jų buvimo vietose( darbovietėse, mokyklose, įstaigose, viešose vietose), neatsižvelgiant į tai ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, nepaisant lyties, amžiaus, tapatybės, pilietybės, registracijos vietos.

  Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama visą parą, darbo, švenčių ir poilsio dienomis.

  Vykstame į kitas ASPĮ, tuo atveju, jeigu pacientui būtina sveikatos priežiūra viršija tos ASPĮ kompetenciją. Pervežame pacientus iš vienos stacionarinės ASPĮ į kitą stacionarinę ASPĮ, jei priėmimo skyriuje paaiškėja, kad ši įstaiga pagal savo kompetenciją negali suteikti reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų ir pacientai gali būti transportuojami tik specialiuoju transportu.

  Atliekame pacientų pervežimus į stacionarines gydymo įstaigas su šeimos gydytojo ar poliklinikos gydytojo siuntimu, jei pervežimo metu pacientui dėl sveikatos būklės reikalinga teikti medicininę pagalbą arba jei paciento pervežimui reikalingas spec. transportas su neštuvais (indikacijas nustato siunčiantis gydytojas).

  Transportuojame pacientes iš namų į ASPĮ dėl gimdymo ar nėštumo bei pogimdyminio laikotarpio patologijos, užtikrindami reikiamą medicininę pagalbą transportavimo metu ir saugų pacientės patekimą į gydymo įstaigą.
Nemokamos medicininės paslaugos

Mokamos GMP paslaugos

Įvykus nelaimingiems atsitikimams:
 • kelių eismo, orlaivių. Geležinkelio ir kitoms avarijoms;
 • gamtinių nelaimių, katastrofų ar kitų ekstremalių įvykių bei ekstremalių situacijų metu;
 • ūmiai apsinuodijus;
 • žaibo ir elektros sukeltiems pakenkimams;
 • nukentėjus gaisre;
 • skendus, užspringus – esant ūmiam kvėpavimo sutrikimui;
 • bandžius nusižudyti;
 • patyrus įvairias traumas;
 • įkandus vabzdžiams, gyvūnams, ropliams - esant gyvybei pavojingų požymių;
 • ūmių alerginių reakcijų atvejais;
 • nušalus arba esant bendram kūno atšalimui (kai kūno temperatūra žemiau 35oC);
 • nudegus;
 • saulės ar šilumos smūgio atvejais;
 • ilgalaikio suspaudimo sindromo atvejais;
 • įvairios lokalizacijos svetimkūnių atvejais (su gyvybei pavojingais požymiais);
 • akių traumų ar nudegimų atvejais.

Esant gyvybei grėsmingoms būklėms:
 • mirštant;
 • esant ūmiam kvėpavimo funkcijos sutrikimui ( sustojus kvėpavimui, esant intensyviam dusuliui);
 • esant ūmiam širdies veiklos sutrikimui (sustojus širdžiai, sutrikus širdies rimui, esant skausmui krūtinėje);
 • staiga netekus sąmonės arba jai sutrikus;
 • prasidėjus traukuliams;
 • esant galūnių paralyžiui arba esant galūnių tirpimui;
 • ūmaus ir intensyvaus skausmo atveju;
 • ūmaus regėjimo sutrikimo atveju;
 • gausaus išorinio kraujavimo atveju arba įtarus vidinį kraujavimą;
 • esant kūno temperatūros pokyčiams: mažiau kaip 35o C arba daugiau kaip 39oC;
 • esant ūmiam galvos smegenų kraujotakos sutrikimui, staigiam kraujospūdžio sumažėjimui ar padidėjimui, sutrikus kalbai, esant intensyviam galvos svaigimui;
 • gausiai vemiant ar viduriuojant;
 • esant ūmiam psichikos ir elgesio sutrikimui.
  Mokamos GMP paslaugos teikiamos vadovaujantis Greitosios medicinos pagalbos koncepcija, patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 324 (Žin.,2002, Nr. 76-3267), Šakių rajono savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. 66 „Dėl VšĮ Šakių greitosios medicinos pagalbos stoties mokamų medicininių paslaugų teikimo“, bei kitais teisės aktais.

  VšĮ Šakių greitosios medicinos pagalbos stotyje teikiamos mokamos paslaugos, kurios neapmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų:
 • Paciento pervežimas iš vienos asmens sveikatos priežiūros įstaigos į kitą stacionarinę ASPĮ tolesniam gydymui;
 • Paciento pervežimas paties ar jo artimųjų prašymu, kai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės;
 • Greitosios medicinos pagalbos budėjimas įvairių renginių ir švenčių metu organizatorių prašymu;
 • Konvojuojamojo kalinio profilaktinė medicininė apžiūra Šakių policijos komisariate.
  Apmokėjimas už paslaugas 1, 3, ir 4 punktuose numatytais atvejais apmoka paslaugas gaunanti įstaiga, mokėjimo pervedimu į Šakių GMPS atsiskaitomąją sąskaitą DnB banke. 2-me punkte numatytu atveju už paslaugas apmoka pacientas arba jo atstovas, pagal pinigų priėmimo kvitą grynais pinigais.
Mokamų paslaugų teikimo tvarka
1. Juridinis asmuo, su kuriuo sudaryta sutartis, norėdamas gauti mokamas paslaugas, kreipiasi į VŠĮ Šakių GMPS direktorių arba pavaduotoją ir suderina paslaugos datą, vietą, laiką.
  Už atliktas paslaugas buhalterijoje išrašoma sąskaita – faktūra. Apmokama į Šakių GMPS atsiskaitomąją sąskaitą DnB NORD banke mokėjimo pervedimu.

2. Fiziniai asmenys (pacientai arba jų atstovai) dėl apmokamų paslaugų kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją arba budinčią dispečerę ir užpildo prašymą pagal patvirtintą formą dėl mokamų paslaugų suteikimo.
  Už suteiktas paslaugas atsiskaitoma išrašant pinigų priėmimo kvitą ir sumokant grynais pinigais.
  Pervežimas registruojamas mokamų pervežimų knygoje, įrašant paciento pavardę, vardą, pinigų priėmimo kvitų numerius, laiką, kitus su pervežimu susijusius duomenis.
  Visa informacija apie mokamas paslaugas, jų teikimo tvarką, skelbiama viešai įstaigos informaciniame stende.